Film: Presentasjon av den nye utgaven

25 mai 2012 presenterte de tre forfatterne av Access to International English den nye utgaven på et seminar for engelsklærere.

Se en film av presentasjonen her

Video tutorial

"The Influence of the King James Bible on the English Language" -

On 7 July 2011, the British Council invited Professor David Crystal to speak at the English-Speaking Union in London about the influence of the King James Bible on the English language and especially its idioms.

Links

British Council Video

youtube.com . . .


Teacher's Resources

Merk: Noen deler av Teacher's Resources er kun tilgjengelig for lærere. Dette gjelder løsningsforslag, kapittelprøver og lyttemanus (se meny til venstre). For å få tilgang kan lærere gå til denne siden og fylle ut skjemaet der.

Links

For lærere: Passord til kapittelprøver, løsningsforslag og lyttemanus

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=PC9JNVPU1NC5

Access to International English - kataloginformasjon

http://www.cappelendammundervisning.no/undervisning/product-detail.action?id=158597

Læreplan: Kompetansemål i Internasjonal Engelsk (Udir)

http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Modul/?gmid=0&gmi=26474&v=5&s=2&kmsid=26499

Ressursside for Cappelen Damms engelske ordbøker

http://engelskordbok.cappelendamm.no/

Læreplanterminologi på engelsk (Udir)

http://www.udir.no/upload/larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/english/Norsk_engelsk_ordliste_for_lareplaner.pdf

Common European Framework of Reference for Languages

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_EN.asp

English Next (British Council / David Graddol)

http://www.britishcouncil.org/learning-research-englishnext.htm

Fremmedspråksenteret

http://www.fremmedspraksenteret.no/

ICT in English - Introduction (Fremmedspråksenteret)

http://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/laringsressurser/ikt-i-sprak-_-en-veiledning-for-larere-1/ikt-i-engelsk

Interkulturell kompetanse og kravet til språklæreren (Magne Dypedahl - Pdf))

http://www.hiof.no/neted/upload/attachment/site/group55/Fokus_online_2_2007.pdf

Language learning and communication in the new syllabus (Pdf)

http://access-international.cappelendamm.no/binfil/download.php?did=25087

By Magne Dypedahl / Hilde Hasselgård

WatchKnowLearn

http://www.watchknowlearn.org/

Educational videos

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.03.2019

© Cappelen Damm AS